Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement MHZ Eindejaarsactie 2022

Wedstrijdreglement MHZ Eindejaarsactie 2022

Onderstaande regels hebben betrekking op de “Eindejaarsactie Scan & Win”, een wedstrijd die georganiseerd wordt door Middenstandsraad Heusden-Zolder,  Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder in samenwerking met Bolderbergse Handelaarsvereniging vzw, Handelaars Heusden-Dorp vzw, Winkelcentrum Cité vzw, Verenigde Handelaars Zolder vzw met de steun van het lokaal bestuur van Heusden-Zolder

1. Duur wedstrijd en deelnemers
De wedstrijd start op 07/12/2022 – 06u00 en eindigt op 31/12/2022 – 23u59. Het gaat hier om een tijdelijke campagne met aankoopverplichting. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een domicilie in België heeft, kan deelnemen aan de wedstrijd.

2. Prijzen
De prijzen bestaan uit 4 waardebons ter waarde van €1000 en 12 waardebons ter waarde van €500. De waardebons zijn niet uitbetaalbaar in speciën en kunnen gebruikt worden in de handelszaken die de “Cadeaubon Heusden-Zolder” aanvaarden.

3. Wedstrijd
Bij de deelnemende handelszaken van Heusden-Zolder kan de klant een QR-code scannen die linkt naar een invulformulier op de website-pagina van de desbetreffende handelaar.
In plaats daarvan kan de klant er eventueel voor kiezen om deel te nemen met een papieren invulstrookje dat hem door de handelaar wordt overhandigd. Er kan slechts één keer per dag per persoon bij dezelfde handelaar deelgenomen worden. De handelaar bepaalt zelf het aankoopbedrag dat nodig is om de klant te laten deelnemen aan de wedstrijd.

4. Trekking
Om aanspraak te kunnen maken op een prijs dient het formulier, op papier of digitaal, volledig en leesbaar ingevuld te worden.

5. Prijsuitreiking

5.1. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en plaats, datum en uur van de prijsuitreiking wordt telefonisch en/of per mail gecommuniceerd.
5.2. Door deel te nemen geeft de deelnemer de uitdrukkelijke toestemming om vermeld te worden op de lijst van winnaars.
5.3. De lijst van winnaars wordt gepubliceerd op
www.wininheusden-zolder.be en eventueel op de websites van de deelnemende handelaarverenigingen en/of lokale pers.

6. Fraude
In geval van misbruik, bedrog of vermoeden van fraude behouden Middenstandsraad Heusden-Zolder en partners zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemers uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd

7. Communicatie

7.1. De verstrekte adresgegevens zullen gebruikt worden om de winnaars te kunnen contacteren en, als de deelnemer het aangaf, om hem op de hoogte te houden van eventuele nieuwe acties of wedstrijden.
7.2. Buiten het persoonlijk verwittigen van de winnaars, telefonisch en via mail,  zal er geen communicatie zijn over de wedstrijd noch per brief, noch per telefoon, e-mail of persoonlijk.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Middenstandsraad Heusden-Zolder, de bestuursleden ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd. Inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijzen.

8.2. Middenstandsraad Heusden-Zolder behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld en niet limitatief, onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD).  Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen niet het recht om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

9. Reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die het bestuur van Middenstandsraad Heusden-Zolder in het verband met de wedstrijd kan treffen. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Heusden-Zolder, 1 december 2022.

Terug