PRIVACYVERKLARING MIDDENSTANDSRAAD HEUSDEN-ZOLDER

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften. 

Middenstandsraad Heusden-Zolder wordt hierna afgekort tot MHZ

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

MHZ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website www.wininheusden-zolder.be, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MHZ verstrekt. MHZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adres
- Uw e-mailadres
- Telefoonnummer
- Bericht

WAAROM MHZ GEGEVENS NODIG HEEFT

MHZ verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bereiken om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen geven.

De verstrekte adresgegevens kunnen gebruikt worden om de winnaars van een wedstrijd te kunnen contacteren en, als de deelnemer het aangaf, om hem op de hoogte te houden van eventuele nieuwe acties of wedstrijden.

HOE LANG MHZ GEGEVENS BEWAART

MHZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 DELEN MET ANDEREN

MHZ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

PRIVACYVERKLARING

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website wininheusden-zolder.be van MHZ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

COOKIE’S

MHZ gebruikt eigen, functionele cookies om formulieren functioneel te maken. Daarnaast zijn er cookies van andere partijen, waaronder van Google

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@middenstandsraad-hz.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. MHZ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

MHZ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MHZ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met MHZ op via secretariaat@middenstandsraad.
http://ww.hwininheusden-zolder.be is ee website van Middenstandsraad Heusden-Zolder.

 

MHZ is als volgt te bereiken:

Middenstandsraad Heusden-Zolder

Heldenplein 1,  3550 Heusden-Zolder

E-mailadres: secretariaat@middenstandsraad-hz.be

Terug